دیشب که با شما حرف زدم خیلی آروم شدم و خیلی راحت خوابیدم الان خیلی حالم خوبه وحس خوبی دارم

کتاب خودتون را میخوام از کجا میشه تهیه کرد؟​

من به شما اعتقاد پیدا کردم​

نظر خود را به ما بگویید