من منیژه نقدی پور تصمیم گرفتم آموزش هایی که در این چند سال اخیر در زندگی خودم به کار گرفتم و به نتیجه رسیدم و به چندین صد نفر آموزش دادم و همه نتیجه گرفتند برای شما عزیزان به اشتراک بگذارم

خیلی دوستتون دارم شادو شکرگزار باشید

تماس با ما

شماره حساب ها:

6037997272949141

به نام منیژه نقدی پور

6037701448800935

به نام منیژه نقدی پور

شبکه های اجتماعی:


Instagram

naghdipoor11@


Telegram

rahayi1919@

راه های ارتباطی:

09921033155

09132364583

info@naghdipoor.com

سلام